Disclaimer Deurluifelshop.nl

Aan de afbeeldingen en de omschrijvingen op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Betrouwbaarheid verstrekte informatie

Deurluifelshop.nl stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Desalniettemin aanvaardt Deurluifelshop.nl geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie op deze website.

Als u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als u ons daarover informeert via info@deurluifeshop.nl

Ongeauthoriseerd of oneigenlijk gebruik

Ongeauthoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al het geen u vanuit de webpagina verzendt.

Beëindigen website

Deurluifelshop.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
Deurluifelshop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Privacy

Deurluifelshop.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Deurluifelshop.nl de toegang tot de website monitoren.

Contact

Via info@deurluifelshop.nl  kunt u contact met ons opnemen